Top

Hamburger Hill

1987

 خلاصه داستان : فیلمی بسیار واقعگرایانه از یکی از خونین ترین نبردهای جنگ ویتنام ...