Top

War And Peace

1956

کارگردان : King Vidor

نویسندگان : Leo Tolstoy (based on the novel by), Bridget Boland (adaptation)

بازیگران : Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer

خلاصه داستان : ماجرا هاى خانواده ‏اى روسى در جریان حمله ‏ى « ناپلئون » . در سال 1812 نیروهای ناپلئون بسیاری از مناطق اروپا را تحت کنترل خود در آورده بودن. روسیه یکی از محدود کشورهایی بود که هنوز فتح نشده … در این میان خانواده ای در روسیه وجود دارد که پدرشان میمیرد و …