Top

Running Scared

2006

خلاصه داستان : پل واکر در نقش قاچاقچی خورده پایی است که بعد از یک درگیری که با پلیس داشتند باعث کشته شدن 2 پلیس می شود و به او ماموریت داده می شود که اسلحه ای را که 2 پلیس توسط آن کشته شده اند را سر به نیست کند. اما او این اسلحه را در زیر زمین خانه اش مخفی کرده. اما این کار باعث می شود که ...