Top

Once Upon A Time In Anatolia

2011

 خلاصه داستان : در دشتهای آناتولی،دادستان محلی،کمیسر پلیس و یک پزشک جستجویی را برای پیدا کردن قربانی یک قتل هدایت می کنند.اما جستجوی انها حقایق دیگری در مورد قتل را آشکار می کند و ...