Top

Flightplan

2005

خلاصه داستان : یک زن داغدار و دخترش در حال پرواز به خانه از برلین به آمریکا هستند. در ارتفاع 30000 فوتی، کودک ناپدید می شود و هیچ کس نمی پذیرد که او هرگز در هواپیما بوده است ...