Top

Duplicity

2009

 خلاصه داستان : دو جاسوس سابق که حال نیز به عنوان جاسوس در دو شرکت صنعتی بزرگ با هم رقابت دارند، با تولید یک محصول بزرگ توسط یکی از شرکتها، به اوج رقابت خود رسیده و ...