Top

Tekken

2010

 خلاصه داستان : یک مسابقه بزرگ مبارزه ، به نام مشت آهنین ، در آستانه برگزاری است و در این مسابقات بسیاری از قدرتمندان علوم و فنون رزمی ، که هرکدام گذشته خود را دارد شرکت دارند ...