Top

Assault On Precinct 13

2005


خلاصه داستان : یک گروهبان پلیس باید پلیس و زندانیان را دور هم جمع کند تا در شب سال نو از خود محافظت کنند ، همانطور که پلیس فاسد ایستگاه را با قصد کشتن همه احاطه می کند تا ...