Top

Dual

2022

 خلاصه داستان : یک زن پس از تشخیص نهایی، روش شبیه‌سازی را انتخاب می‌کند، اما پس از بهبودی، تلاش‌هایش برای از کار انداختن کلونش با شکست مواجه می‌شود و منجر به یک دوئل اجباری دادگاه و مرگ می‌شود ...