Top

Mouchette

📀 Criterion Collection 📀

1967

 

خلاصه داستان : »موشت« (نورتیه) دختر چهارده ساله ی فقیری است که از اطرافیان خود - پدر (هربر) برادر قاچاقچی، مادر مریض (کاردنال)، معلم خشن (پرنسه) و دوستان مدرسه اش - دل خوشی ندارد. او با »آرسن« (گیلبر) دائم الخمر مصروعی که در جنگل زندگی می کند، دوست می شود ...