Top

La Strada

📀 Criterion Collection 📀

1954


خلاصه داستان : «زامپانو» ( کویین ) که با اجرای نمایش سیار زورمندی های خود روزگار می گذراند، «جلسومینا» ( ماسینا ) معصوم و ابله نما را از مادرش می‏ خرد تا در نمایش‏ هایش دستیار وی باشد ...