Top

Kings Of The Road

📀 Criterion Collection 📀

1976

خلاصه داستان : مکانیکی سیار که در آلمان غربی و در نزدیکی خطوط مرزی آلمان شرقی کار می کند از سینمایی بازدید می کند. در این بین او با مردی جوان و در عین حال افسرده آشنا می شود که زندگی مشترکش به اتمام رسیده است. آنها تصمیم می گیرند تا با هم سفر کنند و ...