Top

2046

📀 Criterion Collection 📀

2004

خلاصه داستان : چندین زن در طول چند سال وارد زندگی یک نویسنده داستان های علمی تخیلی می شوند، پس از اینکه نویسنده زنی را که تنها عشق واقعی خود می داند از دست می دهد ...